ARTES PLÁSTICAS

CGAC. CENTRO GALEGO DE ARTE CONTEMPORÁNEA
http://www.cgac.org COLECCIÓN CAIXANOVA
http://www.coleccioncaixanova.com

FUNDACIÓN CAIXA GALICIA
Ademais da Colección de arte Caixa Galicia, nesta páxina podemos atopar información das sucesivas exposicións que teñen lugar nas diversas sedes da Fundación Caixa Galicia.
http://www.fundacioncaixagalicia.org

FUNDACIÓN LUÍS SEOANE
http://www.luisseoanefund.org

MUSEO DE BELAS ARTES DA CORUÑA
http://museobelasartescoruna.xunta.es

MUSEO DE PONTEVEDRA
http://www.museo.depo.es