Ponte en Galego nº 18 dedicado ao Curdistán

Unha entrevista a Séchu Sende na presentación do libro ‘Viagem ao Curdistám para apanhar estrelas’ serve de introdución a un programa de radio baseado naquel país asiático, onde a realidade lingüística e cultural é tan comparábel á nosa.