XUVENTUDE

CONSELLO DA XUVENTUDE DE GALICIA
Entidade institucional representativa das asociacións xuvenís do noso país. Información para os xoves sobre cursos, subvencións, premios e actividades.
http://www.cxg.orgQUÉROTE
Centro de asesoramento afectivo-sexual para a mocidade dependente da Dirección Xeral de Xuventude e Solidariedade da Xunta de Galicia.
http://www.querote.org

XUVENTUDE.NET
Portal de información para a mocidade da Xunta de Galicia (vivenda, emprego, cursos, premios, actividades, carné xove, turismo xuvenil, etc.).
http://www.xuventude.net