EDUCACIÓN

ASOCIACIÓN SOCIO-PEDAGÓXICA GALEGA
Movemento de renovación pedagóxica pioneiro en Galiza.
http://www.as-pg.com

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA
Portal educativo da Xunta de Galicia.
http://www.edu.xunta.es

IES BREAMO
http://www.edu.xunta.es/centros/iesbreamo

IES FRAGAS DO EUME
http://centros.edu.xunta.es/iesfragadoeume

NOVA ESCOLA GALEGA
Asociación que ten como finalidade impulsar a renovación pedagóxica e a galeguización lingüística e curricular do sistema educativo de Galiza.
http://www.nova-escola-galega.org

UNIVERSIDADE DA CORUÑA
http://www.udc.es

UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
http://www.usc.es

UNIVERSIDADE DE VIGO
http://www.uvigo.es